^..^ SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA ^..^ ^..^

Paparan Myguru

UNTUK PAPARAN TERPERINCI MELALUI PENGGUNAAN MYGURU SILA KLIK

DI SINI

Klik untuk menghentikan muzik

sila klik untuk menghentikan muzik

Saturday, 22 October 2011

Masalah Daya ingatan

Masalah yang sering kali timbul terhadap kanak-kanak pemulihan ialah masalah lemah daya ingatan. Kanak-kanak ini terpaksa melihat atau membuat perulangan terhadap sesuatu yang dilakukan atau dipelajari supaya mereka dapat mengingatinya. Walau bagaimana pun, perkara ini sangat berkait rapat dengan sikap, minat dan pengaruh emosi seseorang kanak-kanak.

Murid-murid pemulihan juga amat lemah dalam pengamatan. Mereka sangat lemah untuk menakul atau memberi tumpuan terhadap sesuatu sesi pembelajaran. Keadaan ini kadang-kala boleh menyebabkan kanak-kanak ini resah dan ada kalanya suka menganggu kanak-kanak lain.

Sunday, 2 October 2011

TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS

 * Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid yang tidak menguasai kemahiran 3M (LITRASI DAN NUMARASI)

* Membantu guru-guru asas dalam hal:-
a. Mengenalpasti murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan.
b. Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.
c. Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan.
d. Sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya
keadaan memerlukan.
e. Berjumpa dan berbincang dengan guru, ibu bapa, doktor, pegawai kebajikan dan
pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang
tingkah laku, kesihatan dan keterangan lain mengenai murid.
f. Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan.
g. menyediakan fail bagi setiap murid pemulihan yang mengandungi dokumen-dokumen
berikut:-
....SEMOGA PERKONGSIAN INI MAMPU MEMBANTU ANDA....